پاسخ به توهین یک شاعر به شهر قم
18 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


http://khateratejang.avablog.ir/upload/picture/2298-quote_1584792036394~2[1].png
پاسخ به توهین یک شاعر به شهر قم

توهین نکن و کلام خود باز بگو
در ذهن خودت ریشه تو از قم نجو

هرچند کرونا ترا ز آئین دور کرد
بنگر که ویروس به دین کرد عدو


سید محمد مهدی حسینی چمانوی

hoseini48.andishvaran.ir

 02 / 01 / 1399