چگونگی ختم دعای هفتم صحیفه سجادیه
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دعای هفتم صحیفه سجاديه جهت دفع بلا و گشایش کارها / ترجمه فارسیچگونگی ختم دعای هفتم صحیفه سجادیه

آغاز این ختم روز یکشنبه است و تا سی روز ادامه میابد. در هر روز این دعا ده مرتبه خوانده می‌شود و بعد از پایان ، ذکر " یا رب، یا رب ....آنقدر گفته می شود تا نفس قطع گردد، سپس به سجده رفته و در سجده حاجت از خدا خواسته می شود.

در ختم این دعا که سی روز است ، موارد ذیل رعایت شود:
۱. خواندن آن در بین الطلوعین و بعد از نماز صبح
۲. آغاز دعا با ده مرتبه صلوات
۳. گفتن چهل مرتبه یا الله قبل و بعد از دعا
۴. دوری از محرمات 
۵. پرهیز از پرخوری 
۶. داشتن طهارت
۷. رو به قبله نشستن
۸.  حضور قلب و توجه به خدا.


سید محمد مهدی حسینی چمانوی

hoseini48.andishvaran.ir

  23  اسفند 1398