پرنده قدسی شهید حاج قاسم سلیمانی
20 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

طائر قدسی شهید حاج قاسم سلیمانی


سردار آسمانی ، شهید حاج قاسم سلیمانی ! مردم ایران اسلامی در زادگاهت حماسه ای دیگر آفریدند و اقیانوسی از مردم برای بدرقه سردار محبوبشان به کرمان آمدند.

اگر چه هیج شکی وجود ندارد که تو در آئینه زندگی های پس از جهان فیزیکی نظاره گر ما هستی و با نگاه پر رمز و رازت می گوئی: «اگر شما هم خواهان نظاره گر من هستید ،  مرا در آئینه آسمان ها و در قلب خودتان جست و جو گر باشید.»

شهادت در راه خدا مرتبه ای است اسرار آمیز و درک عظمت آن نیاز به دید ربوبی دارد و با معیارهای مادی قابل درک نیست. شهادت چیزی جز عشق به خدا و شوق به لقاء الله نیست. امام خمینی(ره) فرمود: «شهادت عشق به محبوب حقیقی است که همه چیز را محو می کند» و  «حل این معما جز به عشق میسر نگردد که بر ملت ما آسان شده است.»

آری! 
سینه ات از دنیا و دنیازدگان تنگ گردید و این خود رمز اشتیاق و رمز روز افزونی تو به شهادت بود و هر آینه آرزو داشتی به شهدای همرزمت بپیوندی و در نهایت در آغوش ارواح مطهر آن ها قرار گرفتی.

آری! 
شهرهای ایران به ویژه پایتخت و کرمان مملو جمعیت گشت. جمعیت گسترده ای که برای ادای احترام و تجلیل نسبت به سردار شهیدشان فراهم آمده بودند؛ زیرا او گاهی در جبهه و گاهی در سازندگی و گاهی در سطح جهانی باعث سربلندی کشورشان شده بود و بی شک نام ماندگارش نیز چنین خواهد بود.

آری! نام سردار آسمانی ایران هرگز فراموش نخواهد شد و راهش همچنان ادامه خواهد یافت.

سید محمد مهدی حسینی چمانوی
hoseini48.andishvaran.ir
18 / 10 / 1398