رخنه در اسرار تاریخ / ماهوم و ماهومند
23 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

رخنه در اسرار تاریخ  /  ماهوم  و ماهومند

جنگ های صلیبی

سید محمد مهدی حسینی چمانوی


قدرت تبلیغات دروغین به ویژه نقش مطبوعات و رسانه های گروهی و فضای مجازی را نباید دست کم گرفت. پخش خبرهای دروغین گاهی از هر سلاح نظامی مخرب تر است.

حكومت كليسا در دوران جنگ های صلیبی  دين اسلام را دين بت پرستى معرفی می کرد. در طول اين جنگ طولانی ، حکومت كليسا شعراى خود را وادار مى كرد، براى به هيجان آوردن سربازان خود عليه مسلمانان اشعارى مبنى بر اينكه مسلمانان  بت مى پرستند ، بسرايند.

«هنرى دوكاسترى» در كتاب خود «الديانة الاسلاميه»در فصل اولش مى نويسد: مسلمانان بت مى پرستند، و خود داراى سه اله اند كه اسامى آنها بترتيب :   

   1. « ماهوم » است كه «بافوميد» و «ماهومند» نيز ناميده مى شود و اين اولين اله ايشان است كه همان محمد است.  

   2. اله «ايلين » است كه خداى دوم ايشان است  

  3. اله « ترفاجان » که خداى سوم آنان است. ريشار براى تحريك سربازان مسيحى فرانسه علیه مسلمين اشعاری به این مضمون سروده است: «قيام كنيد و ماهومند و ترفاجان را سرنگون ساخته و در آتش اندازيد تا در بارگاه خداى خود تقرب جوئيد»

«ماهوم » یا «بافوميد» از دیدگاه آنان خداى مسلمانان است و در مورد آن نوشته اند:
۱.«در ساختن اين خدا دقت كاملى بكار رفته؛ زیرا آن را از طلا و نقره ساخته اند و آنقدر زيبا ساخته اند كه اگر آنرا ببينى يقين مى كنى كه هيچ صنعتگرى ممكن نيست صورتى زيباتر از آن در خيال خود تصور كند تا چه رسد به اينكه از عالم خيال و تصور به خارجش بياورد و چنين جثه اى عظيم و صنعتى زيبا را كه در سيمايش آثار جلالت هويدا باشد، بسازد. »
۲. ساحران يكى از افراد جن را مسخر خود كرده او را در شكم اين بت جاى دادند و آن جن اول نعره مى زند و عربده مى كشد و بعد از آن با مسلمانان سخن مى گويد و مسلمين هم سراپا گوش مى شوند.
امثال اين اتهامات در كتب كليسا، در ايامى كه تنور جنگ هاى صليبى داغ بود، و حتى كتاب هائى كه بعد از آن جنگ ها نگاشته شده ، بسيار است. (تفسير الميزان ، جلد ۳ ، صفحه  ۵۰۸.)