رخنه در اسرار / سحر و جادو
63 بازدید
موضوع: سایر

رخنه در اسرار  /  سحر و جادو

حسینی چمانوی


جادو به ازای چیزی که  نصیب فرد می کند چیز دیگری از او می گیرد. گاهی کسی به ازای ازدواجی که با جادو به دست آورده دخترش از ازدواج محروم می شود. اگر جادوی ازدواج باطل شود ، دختر ازدواج می کند ولی زندگی والدینش به جدائی ختم می شود.

جادو به وسیله نیروهای فوق بشری به بهای سنگینی ایجاد می شود که تاثیرش به نسل های بعدی منتقل می شود و بار این انرژی تا زمانی که آگاهانه از بین نرود ، همراه آنان می ماند.

مثلا مادری جادوئی می گیرد تا دخترش ازدواج کند ولی نمی داند با این کار نوه اش از ازدواج محروم می شود یا مردی جادوئی می کند تا با دختر مورد علاقه اش ازدواج نماید ولی عملا کاری کرده که دخترش برای همیشه از ازدواج محروم شود که اگر آن جادو باطل شود ازدواج دختر صورت می گیرد و ازدواج پدر به طلاق منجر می شود.

پس به هیچ وجه به فکر سحر و جادو حتی در امور  مثبتی مثل جلوگیری از طلاق نباشید.


سیدمحمدمهدی حسینی چمانوی