رخنه در اسرار زناشوئی
53 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

رخنه در اسرار زناشوئی

سید محمد مهدی حسینی چمانوی

یکی از وظایف هر فردی عفت و پاکی در فکر و اندیشه است. 
کانون گرم برخی خانواده ها به سردی میگراید که گاهی یک دلیل عمده آن  فکر کردن به نامحرم است که می تواند یک زندگی با صفا و صمیمی را آشفته سازد.
پس در اولین گام ترک فکر نامحرم کنید  و افکار ناپسندتان را به بیرون پرت کنید. وقتی کسی فکرش را روی یک قطعه کاغذ می نویسد و سپس آن را دور می اندازد ، به صورت ذهنی آن فکر هم دور انداخته می شود.
هرگاه کسی بدون هیچ تصویر ذهنی از نامحرمی با همسرش آمیزش نماید ، کامجوئی از همسرش هیچگاه عادی نخواهد شد و در هر آمیزشی ، رابطه جنسی لذتبخش و دلنشینی با همسرش تجربه خواهد کرد.
استحکام خانواده ، پاکی نسل ، آرامش روحی ، تمرکز حواس و سلامت جامعه از آثار و نتایج عفت ورزی و پاکی در فکر است.

سید محمد مهدی حسینی چمانوی