جن ها همه جا هستند
133 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
شناخت پری ، جن ، دیو و چگونگی شکل و شمایل آن ها، تفاوت جن با فرشته. متمایزات انسان با جن. همزادها و فلسفه ی وجودی آن ها. مطالبی پیرامون احضار و تسخیر جن. حرز ابو دجانه . موسیقی و جن ها. ازدواج جن و انس. جن و پیشگوئی. زعفر جنی و عزاداری جنیان. و اقعیت سحر و جادو. ... سئوال و جواب کارشناسی. جن و فرشته ی مرگ بهشت و دوزخ جنیان جن وتکنولو‍زی.