اسراری از معراج پیامبراعظم (ص)
76 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بدون شک برای حضرت محمد (صلیالله علیه وآله) معراج بوده؛ زیرا درآیات قرآن و روایات اسلامی به این موضوع اشاره شده که پروردگار، پیامبراسلام را در شبی از مکه ی معظمه به سوی مسجد مبارک الاقصی و از آنجا به آسمانها تا سدره المنتهی و عرش الهی سیر داد و عجایب و غرایب آفریدههای آسمانها را به وی نشان داد و رازهای نهانی و معارف نامتناهی را به وجود مقدسش القاء فرمود و آن حضرت(ص) در بیت المعمور و تحت عرش الهی به عبادت حق پرداخت و با ارواح انبیاء دیدار نمود و داخل بهشت شد و منزلهای اهل بهشت را مشاهده کرد.
دانلود