نامه ای به پیامبر اعظم(ص)
75 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واضح است آنچه در این نوشتار خواهد آمد برای پیامبران و نایب های آنان که از علم غیب الهی بهره و نصیب دارند مخفی و پوشیده نخواهد بود؛ زیرا هیچ یک از وقایع این جهان و جهان‌های دیگر از برگزیدگان الهی مستور و پنهان نیست؛ ولی تشتت آرای مسلمین درباره واقعه غدیر خم باعث گشت که نامه‌ای به آن پیامبر والا مقام و اعظم بنگارم. اما بعد نظر به اواخر عمر شریف دارم که مهیای سفر حج می‌باشید؛ همان سفر سی روزه که اولین آموزش مناسک و احکام حج بود که آن را ....