مهم ترین مسائل عرفان در عصر کنونی
274 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

عارف کسی است که از راه نفس و جهاد علیه آن به« الله » رسیده و به کشف و شهود دست یافته است. موضوع علم عرفان« الله تعالی »است. در تعریف آن گفته اند:« هو العلم بذات الاحدیت. » دسترسی به ذات احدیت میسور کسی نیست. مقتضی فهم بشری علم به اسماء و صفات حق تعالی است پس موضوع علم عرفان« الله تعالی» از جهت اسماء و صفات اوست.

مهم تربن مسائل عرفان در عصر کنونی عبارتند از:

1. وحدت وجود.(پانتئسیم ، پاننتئیسم ، توحید وجودی)

2. تجلیات الهی.(اسماء و صفات الهی ، حضرات خمس الهیه ، اعیان ثابته ، سر قضا و قدر.)

3. انسان.(انسان کامل ، ولایت ، رسالت و نبوت)

4. معرفت شهودی.(شهود ، عشق و حب الهی ، معرفت شناسی الهی.)

 امیرالمؤمنین علی (ع) تجسم عملی عرفان بود. وی هرگز خود را از پرستش پروردگار بی نیاز ندید. او اسوه ی پرهیزکاران و عارفان حقیقی در هر عصر و زمانی است.

در طریقه ی سلوکی بیش تر عرفا توجه و اتکاء به شریعت مدنظر بوده است. التزام به شریعت پس از رسیدن به وصال نیز لازم است. برخی جاهلین صوفی اعتقاد به شریعت تا وصول دارند. اگر این سخن درست باشد اول فردی که می بایست به آن عمل کند پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می باشد.

شریعت به مانند چراغی در شب ظلمانی است. هرگاه چراغ خاموش شد مثلا چراغ اتومبیل ، دیگر نمی توان حرکت کرد.

التزام به شریعت بعد از وصول به خداوند نیز لازم است بلکه شدیدتر هم می شود. برخی مستحبات ، واجب و برخی مکروهات  ، حرام می شود.

عرفان اسلامی به کلی جنبه ی مثبت و پویا دارد. عارف می اندیشد و به سوی کمال می رود و دیگران را رهبری می کند. در عرفان اسلامی علم ، دین ، تقوا ، اشراق و عشق به خدا و کمال مطلق یک جا جلوه می کند و شور و مستی و کشش و کوشش می آورد.