از گفتن لااله الاالله پشیمان و بیزارم
134 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 7:43:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

نویسنده: حسینی چمانه ای

1. پیامبر اعظم (ص ) به بالین شخصی که در حال احتضار بود ، آمد و به او فرمود ، بگو : اشهد ان لا اله الاالله . او گفت : "نمی گویم و نخواهم گفت و از این که در گذشته هم می گفتم پشیمانم" و از دنیا رفت.

همسر آن مرد به پیامبر گفت : " یا رسول الله او به شرابخواری عادت داشت . هر شب تا ظرفی از شراب نمی نوشید ، نمی خوابید."

2 . فضیل عیاض (از عرفای زمان امام صادق) شاگردی داشت به مرضی مبتلا شد و به حالت احتضار  افتاد. فضیل در بالین او سوره یس تلاوت می کرد که شاگرد گفت : " این سوره را نخوان. " فضیل اندکی سکوت کرد و گفت ، بگو :" لا اله الاالله . گفت :" نمی گویم و از این کلمه نفرت دارم." و از دنیا رفت. 

فضیل از ناراحتی چند روز در منزل خود ماند و بیرون نیامد. شبی آن شاگرد را در خواب دید که جایگاه بدی دارد و معذب است. پرسید:" تو از بهترین شاگردان من بودی چرا معرفت و ایمان از تو گرفته شد و بد قبض روح شدی؟"  

گفت:" سه صفت بد در من بود:

اول : سخن چین و نمام بودم و میان مردم اختلاف می انداختم.

دوم : حسود بودم و چشم دیدن خوبی های دیگران را نداشتم.

سوم:  مخفیانه شراب می نوشیدم.