شیعیان عربستان / حسینی چمانوی
112 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب

شيعيان عربستان به دلیل ویژگی‌ها، دیدگاه‌ها، نگرش مذهبی و استعداد سیاسی، در طول دوران حکومت آل سعود، بزرگ‌ترین رکن مخالف این پادشاهی محسوب می‌شوند.

شیعیان در منطقه ی شرقی که حیاتی‌ترین منطقه ی استراتژیک عربستان است، سکونت دارند و نقش مؤثری در ثبات اقتصادی و سیاسی کشور عربستان ایفا می‌کنند.

شیعیان عربستان پس از شیعیان عراق، بزرگ‌ترین جامعه ی شیعی عرب را در خلیج فارس تشکیل می‌دهند‍ و امروز نزدیک به 15 درصد جمعیت را که در آمار غیر رسمی بیش‌ از سه میلیون نفر است، به خود اختصاص داده‌اند.

حاکمیت ایدئولوژی وهابیت بر تفکر آل سعود موجب شده است که رویکردها و رفتارهای تبعیض‌ آمیزی از سوی حکومت، علیه جامعه ی شیعیان در عرصه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی تحمیل شود و شیعیان این کشور در جایگاه محروم‌ترین اقشار و اقلیت‌های مذهبی قرار گیرند.

علمای وهابی در سایه ی حمایت حکومت سعودی، تکفیر مذهبی شیعیان و اعمال هر گونه تبعیض علیه آن‌ها را مشروع و مجاز می‌شمارند.