از چه کسی یاری جوئیم / حسینی چمانوی
353 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

  فرد یکتاپرست به جای یاری خواهی از ارواح و اجانین با صبر و بردباری با ادعیه و عبادا ت و خود سازی از خدای باری تعالی یاری می جوید.

توصیه می شود:

۱. به عوض آنکه پول های زیادی به برخی از مدعیان عرفان های غیر راستین و عارفان کالباس خور _ که نان خدا را می خورند و فرمان شیطان را می برند _ بدهید با آن مبلغ به زیارت خانه ی خدا (عمره یا حج تمتع) بروید که آن مکان مقدس محل استجابت دعاست. به ویژه کسی که برای اولین مرتبه این سفر را میرود سه دعای او بی تردید به اجابت می رسد.

۲. اگر این سفر زیارتی برایتان مقدور نیست بعد از هر نماز دست به دعا بردارید. زیرا مطابق احادیث رسیده از چهارده معصوم (ع) پس هر نماز برای نمازگزار حداقل یک دعای مستجاب است. اگر دعای مستجاب نداشت ، بداند نمازش نماز نبوده (یعنی نمازش مقبول واقع نشده است.)

شرایط ختوم و اذکار:

۱.عمل به قصد قربت و برای رضای پروردگار باشد.

۲. بدون شک و با یقین کامل و اعتقادی پاک انجام دهد.

۳. پیش از شروع درون را از حرام (مانند شراب ...) و رذائل(مانند حسادت و غیبت ...) پاک گرداند.

۴. از گناهان توبه نماید.

 ۵. با طهارت باشد.(یعنی وضو بگیرد وغسلی بر عهده ی وی نباشد.)

 ۶. تقوا را رعایت نماید . لااقل در ایام ختم از حرام و گناه کاملا خودداری کند.

 ۷. بهتر است خلوت گزیند.

 ۸.. رو به قبله باشد.

 ۹. زمان ختم و ذکر متوجه غیر خدا نشود.

 ۱۰. حاجت اش معصیت نباشد، بلکه واجب ، مستحب یا لااقل مباح باشد.

 ۱۱.ختم را به همان عدد یا چند روزی که بیان شده انجام دهد.

 ۱۲.ختم باعث ترک واجبی نشود. ( زن از شوهر و فرزند از والدین اجازه بگیرد.)

 ۱۳.روزانه در راه خدای – عزو جل – صدقه دهد.

 ۱۴.قبل و بعد ختم صلوات گفته و در خاتمه یک بار یا بیش تر " لاحول ولاقوه الا بالله " گوید.

 ۱۵.ختم را بعد از دو رکعت نماز حاجت ، نماز واجب یا مستحب شروع کند.

 ۱۶ .شرایط دعا را بداند و آن ها را رعایت کند.

دعا شرایط زیادی دارد تا به اجابت خدای تبارک و تعالی برسد، ولی بعضی از شرایط اساسی است و اگر تحقق نیابد قطعاً به اجابت نمی‌رسد،

شرایط اساسی دعا عبارتند از:

1- کسب و کار پاکیزه

2- نسبت به آبرو و مال کسی ستم نکرده باشد( مدیون مردم نباشد حتی به اندازه ی سر سوزنی و اگر نسبت به آبروی کسی ستمی روا داشته  از او عذر خواهی کند )

3- اعتقاد صحیح و جدیت در دعا و نداشتن تردید در اجابت دعا

4- بریدن طمع از غیر خدا.

امام خمینی ( ره ) در شرح دعای سحر می نویسد:

" دعا به زبان قال و به گفتار اگر مطابق با لسان استعداد باشد و آنچه به زبان می گوید برخلاف آنچه دل می گوید نباشد و گفتار با حال مباین نباشد مستجاب خواهد شد و اگر دعائی مستجاب نشود به خاطر آن است که از لسان استعداد صادر نشده ویا آنکه با نظام اتمّ مخالف است. گاهی نیز می شود که مستجاب نشدن دعا به خاطر نبودن شرایط متممات دعا و دیگر اسباب استجابت است. "  ( شرح دعای سحر ، مترجم سید احمد فهری ، ص 192 )

سخن دیگر ،سخنی درست از یک کتاب است که در صفحه ی 51 پاورقی نوشته است: « در عصر ما بدون التزام به شرایط هر علم و بدون تحصیلات عمیق در هر فنی ، هر کس می تواند اظهار نظر کند و هرگز کسی او را ملامت نمی کند. فارغ التحصیل در دوره ی لیسانس و دکتری در فلسفه چه بسا قادر به تجزیه و تحلیل سطحی یک مسـئله ی فلسفی نباشد ... استاد در ادیان و عرفان سراغ دارم که یک سطراز کتب ابتدائی عرفان را نمی تواند معنی کند و شاید یک صفحه قرآن را نیز نتواند قرائت نماید. در دیگر فنون از علوم اسلامی نیز از این سنخ می توان یافت ...»(رسائل قیصری ، باتعلیق و تصحیح و مقدمه ی سیدجلال الدین آشتیانی ، چاپ دوم 1381، مؤسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران)