پوشش و حجاب
117 بازدید
تاریخ ارائه : 8/4/2013 11:49:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

از اسرار زن ویژگی جسم اوست. حجاب پوشاننده ی اسرار زیبائی های زن است. سیره ی زنان مسلمان از صدر اسلام تاکنون پوشانیدن بدن و موی سر خود در برابر مردان بوده است.

چادر بارزترین نمود حجاب اسلامی که ریشه در قرآن و سیره ی اهل بیت پیامبراسلام به ویژه دخت آن بزرگوار فاطمه ی زهرا (سلام لله علیها) دارد.

حجاب کامل ، کمال است. خلعت زیبای رهروان عشق و حرکتی عارفانه و نمود بارز تقوا و حضور حماسی زن در جامعه است. زن محجبه مسجد متحرکی است که با پوشش خويش تفهیم کننده ی آن است که جدای از باورها و فرهنگ اسلامی نیست.

برخی می گویند: ما کجا و مقام عارفان و سالکان و مقربین درگاه الهی کجا؟ و با این طرز تفکر خود را از رشدمعنوی و تلاش برای رسیدن به مراتب بالاتر معنوی باز می دارند. فردی که می خواهد الهی وار باشد بایستی خود را مودب به اخلاق الهی نماید، آنچه را خدا برای بنده اش نمی پسندد از آن دوری گزیند.(که این کاری راحت نیست بلکه تمرین و ممارست لازم دارد.)

خداوند عدم پوشش را برای بانوان ناپسند دانسته و از نظر ظاهری پوشش را معیار زن مومنه و غیر مومنه قرار داده است. پوششی که هیچگونه ریبی برای نامحرمان ایجاد ننماید و نگاه آنان را بسوی زن متوجه نکند، زیرا عرفا گفته اند:" بزرگترین خواسته مرد رغبت به زنان است." زن موظف است عفاف و حیا را مراعات کند باعشوه گری و آرایش و برهنگی او غریزه ی شهوانی که بزرگ ترین خواسته مردان است، شعله ور تر می گردد و حجاب همانند عایقی، از شعله ور شدن غرایز نامحرمان جلوگیری می کند.  

حجاب و پوشش بانون دارای دو بعد ایجابی(پوشش بدن) و سلبی(حرام بودن خودنمائی)است و این دو بعد ، هر کدام بدون دیگری، حجاب اسلامی محقق نشده است.

مستر همفر جاسوس کار آزموده انگلیسی گفته است :"
باید زنان مسلمان را فریب داد و از چادر و عبا بیرون کرد." باید توجه داشت گاهی معاندین اگر نتوانند یک عمل مطلوب را سلب نمایند، سعی در کاستن کمال آن عمل می کنند.

زنان صدر اسلام و زنان پس از آن در عصر خلفا و ائمه ی اطهار و زنان عارفه که نامشان در تاریخ آمده ، همه ی آنان پوششان چادر و حجابی کامل بوده است.
 

گروهی از زنان قبیله ی بنی تمیم نزد عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) آمدند در حالی که لباس نازک پوشیده بودند، همسر پیامبر(ص)به آنان گفت:" اگرشما زنان با ایمان هستید این لباس، جامه ی زنان مومن نیست و اگر ایمان ندارید لباس نازک بپوشید."

عایشه گفته است:" وقتی خواهرش اسماء با لباس نازک نزد رسول خدا آمد، پیامبر از وی رو برگردانید و فرمود:" وقتی زن به سن بلوغ رسید نباید چیزی از بدن او آشکار شود مگر این و این.(اشاره به کف دست و صورتش کرد.)

ام سلمه همسر پیامبر گرامی اسلام گفت:" هنگامی که آیه 59 سوره ی نازل شد زنان انصار هنگام خروج از منزل، خود را با چادر و عبای مشکی  می پوشاندند گویا که بر سر آنان کلاغ سیاهی نشسته است."

از عایشه همسر پیامبرگرامی اسلام نیز نقل است:" من بهتر از زنان انصار ندیدم همین که آیات سوره  ی نور نازل شد دیگر مانند گذشته بیرون نمی آمدند. سرهایشان را با روسری های مشکی می پوشاندند گوئی کلاغی روی سرشان نشسته است."