مقام شهید و شهادت / سیدمحمدمهدی حسینی چمانوی
116 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

از مقام شهید و شهادت پرسیدی ؟ بدان مقام شهید و شهادت بسیار بسیار والاست که نمی توان به رشته ی تحریر در آورد و آنچه به قلم در آمده نقطه ای در برابر آسمان است. به نظر من " آدمی تا خود به درجه شهادت نائل نیاید ، مقام شهید و شهادت را به طو ر کامل درک نخواهد کرد. آن کسانی که عاشق و شیفته ی شهادتند ، آنان نیز قطره ای از دریا را چشیده اند که زندگی دنیوی برایشان تلخ گشته و آرزوی شهادت دارند. درجهان آخرت وقتی همه خلایق فراهم آیند و مقام شهیدان را به عینه مشاهده کنند که چه جایگاه والا و با عظمتی را به خود اختصاص داده اند ، همگی آنان از هر آئین و فرقه، آرزو خواهند کرد که کاش در دنیا مرگشان در راه خدا و به شهادت رقم می خورد."

کلمه شهید مفهومی نورانی ومقدس که از کلمات و مفاهیم دیگر برتر و هاله ای از نور و قدس آن را فرا گرفته است و در همه ادیان و تمدن ها همراه با بزرگی و قداست از آن یاد می شود. گروه های مختلف جامعه مدیون شهدائی هستند که با از جان گذشتگی خود زمینه را برای دیگران مهیا کرده اند.

احکام روح بر جسد شهید جاری و ساری شده است. بدن و لباس شهید از ناحیه ی روح، اندیشه، حق پرستی وپاک باختگی اش دارای شرافت گشته است.

پیامبر اعظم(صلی الله علیه وآله)فرمود:

 1. " آن که جهاد نکرده لااقل اندیشه ی جهاد را در دل خود نپرورانیده با نوعی نفاق از دنیا خواهد رفت."

2. " هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت و در نزد خدا، از قطره ی خونی که در راه خدا ریخته شود نیست."

3. " بالا دست هر نیکوکاری، نیکوکاری دیگری است تا آنگاه در راه خدا شهید شود. همین که در راه خدا شهید شد، دیگر بالا دست ندارد."

4. "هر عمل نیکی در نردبان تکامل بالاتر نیز دارد جزشهادت."

امیرالمومنین علی(علیه السلام)فرمود:

1."جهاد دری از درهای بهشت است، دری است که خداوند این در بهشتی را به روی همه کس نگشوده است."

 2. "خدا شهدا رادر قیامت با بهاء و جلالی، با عظمت و نورانیتی وارد می کندکه اگر انبیاء از مقابل این ها بگذارند و سواره باشند به احترام این ها پیاده می شوند." 

3. (بعد از ضربت خوردن و قبل از شهادت فرمود:) "به خدا قسم هیچ امر مکروهی و خلاف انتظاری برای من رخ نداده است. همان رخ داده است که می خواستم به آروزی خود که شهادت بود رسیدم. مثل من مثل کسی که شب تاریک در جست و جوی آب در صحرائی می گردد و ناگاه چاه آبی و یا سرچشمه ای پیدا کند، مثل من مثل جوینده ای است که به مطلوب خود نائل شده باشد." 

حافظ می گوید:

دوش وقت  سحر از غصه  نجاتم  دادند    اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی    آن شب قدرکه این تازه براتم دادند

امام حسین(علیه السلام) به هنگام حرکت به سمت کربلا اشعاری را به این مضمون با خود می خواند:

"اگرچه دنیا زیبا و دوست داشتنی است، دنیا آدم را به طرف خودش می کشد، اما خانه ی پاداش الهی ، خانه ی آخرت خیلی از دنیا زیباتر است. خیلی از دنیا بالاتر و عالی تراست.

اگر مال دنیا را آخر کارباید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند.

واگر این بدن های ما ساخته شده است که آخر کار بمیرد پس چرا در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه نشود."

 سیدبن طاووس گفته است: "اگر نبود که دستور عزاداری به ما رسیده است، من روز شهادت ائمه را جشن می گرفتم. "