نه خوانده ای و نه شنیده ای / حسینی چمانوی
128 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

پاسخ به یک شبهه


 نه خوانده ای و نه شنیده ای

 از امام حسین (علیه السلام) از فرزند فاطمه زکیه (س) دختر رسول الله (ص)سئوال کردی و کاری از کارهای آن امام معصوم را به شبهه انداختی و گفتی:« چرا امام با وجود آنکه میدانست که شهد شهادت را خواهد نوشید باز به سمت کوفه حرکت کرد.»

گرچه این سئوال را افراد زیادی می پرسند ولی اکنون پاسخ آن را برایت می نویسم تا بدانی که پیامبران و جانشینان بر حق آن ها که امام حسین(ع) یکی از آنان بود مامور به ظاهر بودندنه مامور به باطن.

امام حسین پس از آنکه نامه های اهالی کوفه در یافت کرد عمو زاده ی خود "مسلم" را به سوی آن ها فرستاد. عمو زاده اوضاع را مساعد دید و به امام مرقوم داشت که اهالی کوفه دست به بیعت داده اند،به سوی کوفه تعجیل نما. هرچند امام(ع)وقتی نو شته مسلم را خواند، می دانست که مردم کوفه عهد و پیمان خواهند شکست و دست از بیعت بر خواهند داشت ولی او مامور به ظاهر بود نه مامور به باطن وبه همین دلیل به سوی کوفه رهسپار شد.

اگر امام(ع) به کوفه نمی رفت امروز افرادی همانند شما که تعدادشان کم نیست، می گفتند:« چرا امام(ع) دعوت کوفیان را نپذیرفت و به سوی کوفه نرفت.»

از سوی دیگر مطلبی را برایت بگویم که تا کنون نه شنیده ای و نه خوانده ای و آن این که امام حسین (ع) وقتی در صحرای کربلا نگه داشته شد دو راه در پیش رویش قرار گرفت یا با یزید لعین بیعت کند و زمامداری او را بپذیرد یا این که در گیر جنگ شود و راه سومی برای امام باقی نگذاشتند و آن پیشنهاد امام بود که راهی غیر از راه کوفه و مدینه در پیش گیرد که گفته اند امام(ع) می خواست به مقصد ایران یا یمن برود.

امام حسین(ع) دید که بقای اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) در بیعت با یزید نیست بلکه به شهادت او در صحرای کربلاست. جان کلام(که نه شنیده ای و نه خوانده ای) این است که:« امام حسین می خواست این هدف را با کم ترین کشته و با جان نثاری پاک ترین انسان ها انجام دهد.» لذا شب دهم محرم دست بیعت از یاران و اصحابش نسبت به خود برداشت و از آن هزار و صد و پنجاه نفری که در آن شب در اطراف امام حلقه زده بودند بیش از هزار نفر شبانه امام(ع) را رها کردند. این مطلوب امام بود زیرا امام می خواست با کمترین تلفات انسانی و پاک ترین آنان دین مبین اسلام را از انحرافات فتنه جویان ، منافقین و اسلام نماها محفوظ بدارد که این هدف نیز همانگونه در هر دوره از تاریخ مشاهده می کنیم به بهترین وجه حاصل شده است.